مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) وزارت جهاد کشاورزی
 
menu

آقای محقق معین

MOEIN.jpg

محقق معین، محمد حسن

 

تحصیلات: فوق لیسانس جامعه شناسی - دانشگاه تربیت مدرس

محل کار: کرج، مجتمع آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزی

پست الکترونیک : Info@moein.net                   

نشانی اینترنتی :         http://www.moein.irشرح فعالیتهای علمی واجرایی

 

فعاليت  كارشناسي در هسته برنامه ريزي آموزشي علوم انساني و مديريت وزارت جهاد سازندگي

فعاليت كارشناسي در شوراهاي برنامه ريزي و كميته هاي برگزاري سمينارهاي آموزشي روساي سازمانهاي جهاد سازندگي استانها و مراكز آموزشي وزارت جهاد سازندگي

مسئوليت "گروه آموزش مديريت" وزارت جهاد سازندگي در دفاتر مراكز آموزش عالي وبرنامه ريزي آموزشي و اداره كل امور آموزش امور استانها

عضويت در كميته تخصصي تحقيقات آموزش و مديريت و گروههاي كارشناسي (فني) و ارزشيابي وابسته

مسئوليت رشته هاي كارداني و كارشناسي ارشد در مراكز آموزش عالي امام خميني "ره"

ارائه خدمات مشاوره اي به وزارت آموزش و پرورش

ارائه خدمات مشاوره اي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

نوشتن مقالات انتقادي در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالي در مطبوعات و نقد مقالات در اين حوزه ها براي مجلات علمي از جمله نشريه پژوهش و سازندگي وزارت جهاد سازندگي

عضويت پيوسته در انجمن جامعه شناسي ايران و شركت در جلسات انجمن

عضويت پيوسته در انجمن پژوهش هاي آموزشي ايران و كميسيون آموزش مداوم

عضو علی البدل هیات مدیره انجمن پژوهش هاي آموزشي ايران و سرپرست كميسيون آموزش مداوم

عضويت در گروه های  اينترنتي:

Collaborative,  Participatory, and  Empowerment  Evaluation  topical  interest  group (E.E.)

عضویت در کار گروه" توانمند سازی اجتماع محور" در وزارات رفاه وتامین اجتماعی

نوشتن و انتشار یاداشت های علمی- اجتماعی و انتقادی  در شبکه معین علمی- شمع  در تار جهان گستر در نشانی WWW.MOEIN.NET

رئیس هیات مدیره  و مدیر عامل  موسسه ارزشیابی توانمند ساز معین


کتب تالیف شده:

 

آموزش و بهسازي كاركنان دولت در ايران با نگاه ويژه به بخش كشاورزي،1383 منتشر شده توسط شبکه معین علمی - شمع

ارزشیابی توانمند ساز،1383،منتشر شده توسط موسسه بین المللی توسعه مفاهیم مدنی

 

فهرست مقالات چاپ شده در مجلات:

 

تحليلي بر آموزش هاي عالي كوتاه مدت و مسائل آن، مجموعه مقالات نخستين سمينار آموزش عالي در ايران چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي، 1376

خانه، مدرسه و مشاركت اجتماعي دانش آموزان، مجله پيوند انتشارات انجمن اولياء و مربيان جمهوري اسلامي ايران، مهر 1376

بررسي وضعيت آموزش كارداني در نظام آموزش عالي ايران، مجموعه مقالات دومين همايش آموزش هاي علمي- كاربردي از انتشارات گروه هشتم شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، خرداد 1379

موانع اساسي مشاركت اجتماعي در آموزش و پرورش، آثار برگزيده پنجمين جشنواره مطبوعات چاپ شده توسط سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، خرداد 1379

سازمان غير دولتي، نهادي براي سازماندهي مشاركت در كشورهاي در حال توسعه، مجموعه مقالات همايش نقش و جايگاه سازمان هاي غير دولتي در عرصه فعاليت هاي ملي و بين المللي چاپ شده توسط انتشارات مركز تحقيقات سياسي وزارت كشور، 1380

مآخذ شناسي تحقيقات جامعه شناسي در ايران، فصلنامه نمايه پژوهش سال پنجم شماره بيستم زمستان 1380

آموزش علمي- كاربردي (اهداف نتايج)، مجموعه مقالات سمينار ارائه نتايج طرح جامع نياز سنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشور از انتشارات الكترونيكي موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي بر روي سايت اينترنتي مركز اطلاعات و مدارك علمي كشور، خرداد 1381

ارتقاء فرهنگ مدرسه، بنياني براي اصلاح مدرسه، فصلنامه تعليم و تربيت سال هجدهم شماره 3  پائيز 1381 شماره مسلسل 71

راهكارهاي توسعه آموزش هاي علمي- كاربردي در ايران، ارائه شده به كنگره راهبردهاي توسعه علمي ايران، آبان 1381

كاربرد مدل ارزشيابي توانمند ساز از طريق وبلاگ، مجموعه مقالات الكترونيكي اولين همايش آموزش الكترونيكي منتشر شده توسط شوراي عالي اطلاع رساني (طرح تكفا)، خرداد1382

اثر بخشی دورهای علمی کاربردی کشاورزی، سومین کنگره آموزش های علمی – کاربردی،آذر ماه 1383

ارزشیابی توانمند ساز، اولین کنگره ملی پژوهش های  مشارکتی مبتنی بر جامعه، تیر ماه 1384

ارزشیابی فعالیت های آمایش سرزمین در ایران،   پذیرفته شده در همایش آمایش سرزمین

 

فهرست طرحهاي تحقيقاتي پايان يافته:

 

بررسي راههاي افزايش مشاركت دانش آموزان در فعاليتهاي پرورش مدارس،خرداد 1380

ارزشيابي ثمر بخشي دوره هاي علمي- كاربردي، مهر 1380

بررسي ميزان اثر بخشي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت مركز آموزش عالي امام خميني"ره" در سال 1378

 

سخنراني هاي علمي

 

چرا در كار گروهي نا موفقيم؟، تهران/ سالن جلسات مركز آموزش عالي امام خميني(ره)، 15 اسفند 1377

ارزشيابي توانمند ساز، تهران/ سالن جلسات مركز آموزش عالي امام خميني(ره)، 12آذر1380

راههاي افزايش مشاركت دانش آموزان در فعاليتهاي پرورشي مدارس، تهران/ آمفي تئاتر معاونت پرورشي وزارت آموزش و پرورش، 14شهریور1380

بررسي وضعيت برنامه ريزي و اجراي آموزش كاركنان در وزارت جهاد كشاورزي، كرج/ كلاس شماره 9 آموزشكده كشاورزي، 20آذر1381

آموزش مداوم و توسعه منابع انساني( تجربه ايران)، تهران/ ساختمان كميته ملي يونسكو در ايران ،انجمن پژوهشهاي آموزشي ايران، 1خرداد1382

كاربرد وبلاگ در ارزشيابي، تهران / محل دائمي برگزاري نمايشگاههاي بين المللي، جشنواره وب ،وپ و نشريات الكترونيك، 11آذر1382

 

گزارش نهايي طرح تحقيقاتي:

 

بررسي  ميزان اثر بخشي  دوره هاي آموزش ضمن خدمت مركز آموزش عالي امام خميني (ره)، تهران / محل دائمي برگزاري نمايشگاههاي بين المللي مراسم هفته پژوهش موسسه آموزش هاي علمي – كاربردي وزارت جهاد كشاورزي، 24 آذر1382

آموزش علمي – كاربردي پودماني MODULAR))از نوع ايراني، تهران / مركز آموزش عالي امام خميني (ره) ،سالن جلسات، 2دی1382

آموزش فنی و حرفه ای در عسلویه، تهران/ هم اندیشی توسعه صنعتی و چالش های فرهنگی اجتماعی /باشگاه شماره 1 وزارت نفت، 7 تیر 1384

بهبود نظام آموزشی، تنها از طریق اصلاح ارزشیابی تحصیلی امکان پذیر نیست، شیراز/باشگاه دانشگاه شیراز همايش نوآوري در برنامه‌هاي درسي دوره ابتدايي کشور، 16 اسفند 1385

 

نشريات الكترونيكي ترويجي

 

وبلاگ دفتر مجازي محمد حسن مقني زاده، HTTP://MOQANIZADEH.BLOGSPOT.COM

وبلاگ ارزشيابي توصيفي، HTTP://ARZESHYABYTOSIFY.BLOGSPOT.COM

وبلاگ ارزشيابي توانمند ساز، HTTP://EVALUATION.PERSIANBLOG.COM

وبلاگ دفتر مجازي محمد حسن محقق معين، HTTP://MHMM.BLOGSPOT.COM

سايت شبكه معين علمي (شمع)، WWW.MOEIN.NET

سایت موسسه ارزشیابی توانمند ساز معین www.arzeshyaby.ir

 

گزارش علمي

 

آشنايي با جهاد سازندگي، 1369

روشي براي شناسائي مشاغل سطوح مديريتي (عالي، مياني، سرپرستي) در وزارت جهاد سازندگي بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل، 1374

وضعيت تحقيقات اجتماعي آموزش و پرورش در ايران، 1376

آموزش و بهسازي كاركنان دولت در ايران با نگاه ويژه به بخش كشاورزي، 1381

گزارش مستند سازي طرح مطالعاتي نمايه سازي مدارك براي ايجاد پايگاه اطلاعات ديني اجتماعي، 1381

ارزشيابي اجراي پيش آزمايشي مقياس كيفي در مدارس ابتدائي در سال تحصيلي 82-1381

ارزشيابي اجراي پيش آزمايشي طرح ارزشيابي توصيفي، 1382

آموزش فنی و حرفه ای در عسلویه، 1384

 

سوابق تدريس و راهنمائي

 

روش تحقيق، روش هاي مساله يابي، مشاركت، مباني جامعه شناسي، مباني تعاون، جامعه شناسي روستائي، اصول سازماندهي نهادهاي مشارکتی ، روانشناسي اجتماعي، جامعه شناسي آموزش و پرورش، روش هاي جمع آوري اطلاعات ، شبكه هاي اطلاع رساني،مبانی ارتباطات جمعی،روش های بررسی افکار عمومی،  فنون مصاحبه ، مبانی ارتباطات و اطلاع رسانی.

همچنين تاكنون مسئوليت مشاوره چهار پايان نامه دانشجوئي در رشته كارشناسي ارشد مديريت توسعه روستائي در اين مركز و همچنين داوري دو پايان نامه را به عهده داشته اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشانی : کرج - کیلومتر 5 جاده ماهدشت -خ شهید همت- تلفن 9-6700872

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8